สมัครเรียนที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line:btsmrt1

จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่น้องๆ กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน หรือวิชาที่น้องๆ ต้องใช้ในการสอบแข่งขัน ทั้งในหลักสูตรภาษาไทย หลังสูตร English program และ Bilingual โดยน้องๆ สามารถกำหนดเนื้อหาและวิชาที่ต้องการเรียนเองได้ รวมถึงสามารถจองเรียนวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากที่เขียนไว้ด้านล่างนี้ได้ด้วยค่ะ

    “ทุกคอร์สสอนโดยติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะในวิชานั้น เพื่อประสิทธิภาพสอนสูงสุด”

  น้องๆเลือกระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ได้เลยค่ะ

 • วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชาวน์ ภาษาจีน ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • การฝึกเชาว์ ไหวพริบ, สร้างสมาธิในการเรียน, ปูพื้นฐานการอ่านออกเสียง, การเขียนภาษาไทย (ก-ฮ) และภาษาอังกฤษ (A-Z), การนับเลข, การจับดินสอ
 • ติวสอบเข้า อ.3 โรงเรียนชั้นนำต่างๆ เช่น สาธิต มศว ประสานมิตร, ราชินี ฯลฯ
 • ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำต่างๆ เช่น สาธิต จุฬาฯ, ราชวินิต, สาธิต สวนสุนันทา, สาธิต บ้านสมเด็จ ฯลฯ
 • ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนเอกชนชั้นนำต่างๆ เช่น เซนต์คาเบรียล, เซนต์โยเซฟ, อัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียน ฯลฯ
 • ติวสอบเข้าหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ โรงเรียนชั้นนำต่างๆ
 • ขับร้อง กีตาร์ เปียโน อูคูเลเล่ เต้น เครื่องดนตรีอื่นๆ
 • วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ติวสอบเข้าระหว่างชั้น โรงเรียนเอกชนชั้นนำ เช่น เซนต์คาเบรียล, อัสสัมชัญ ฯลฯ
 • ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำต่างๆ หรือโรงเรียนที่ผู้เรียนสนใจ เช่น สาธิต มศว ปทุมวัน, สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, เทพศิรินทร์, วัดสุทธิวราราม, สายปัญญา, สตรีวัดระฆัง ฯลฯ
 • ติวสอบเข้า ม.1 หลักสูตรนานาชาติ และEnglish program ในโรงเรียนชั้นนำ เช่น โยธินบูรณะ(นานาชาติ), สามเสนวิทยาลัย
 • ติวข้อสอบแข่งขันต่างๆ เช่น เพชรยอดมงกุฏ, สมาคมคณิตศาสตร์, สสวท., โครงการความเป็นเลิศ ฯลฯ
 • ติวสอบเข้า ม.1 โครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการความเป็นเลิศ ของ ร.ร.สวนกุหลาบ, สตรีวิทยา, เทพศิรินทร์ ฯลฯ
 • ขับร้อง กีตาร์ เปียโน อูคูเลเล่ เต้น เครื่องดนตรีอื่นๆ
 • วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วิทยาศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ติวข้อสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำต่างๆ หรือโรงเรียนที่ผู้เรียนสนใจ เช่น เตรียมอุดมศึกษา, มหิดลวิทยานุสรณ์, สวนกุหลาบ, เทพศิรินทร์, สตรีวิทยา ฯลฯ
 • ติวข้อสอบแข่งขันต่างๆ เช่น สสวท., สมาคมคณิตศาสตร์, เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ
 • ขับร้อง กีตาร์ เปียโน อูคูเลเล่ เต้น เครื่องดนตรีอื่นๆ
 • วิชาที่เปิดสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทย์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • วิชาภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อาหรับ ฯลฯ
 • ติวสอบแข่งขันต่างๆ เช่น AFS, โอลิมปิกวิชาการ, สมาคมคณิตศาสตร์, ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุน ก.พ., ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ
 • ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และการสอบตรงคณะต่างๆ เช่น O-NET, SMART, SAT, GAT, PAT, CU-TEP,
  CU-AAT, TU-GET, Admission, ความถนัดทางวิศวะ, ความถนัดทางสถาปัตยกรรม, ความถนัดทางแพทย์,
  ความถนัดทางครู ฯลฯ
 • ติวสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาฯ มหิดล ธรรมศาสตร์ ฯลฯ
 • ติวข้อสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น ข้อสอบ CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, CU-TAD, CU-Science, TU-GET, SMART1, SAT ฯลฯ
 • ติวข้อสอบด้านภาษาต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT, NHK,HSK ฯลฯ
 • ติวสอบวิชาความถนัดทางการเรียนต่างหรือ ข้อสอบ PAT เช่น ความถนัดทางครู, แพทย์, วิศวะ, สถาปัตย์, มัณฑนศิลป์ ฯลฯ
 • ขับร้อง กีตาร์ เปียโน อูคูเลเล่ เต้น เครื่องดนตรีอื่นๆ
 • วิชาเฉพาะในคณะต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แคลคูลัส สถิติ บัญชี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศต่างๆ ฯลฯ หรือวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
 • วิชาเฉพาะในวิชาชีพต่างๆ เช่น บัญชี ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ฯลฯ
 • วิชาเพื่อการสอบแข่งขันต่างๆ เช่น TOEIC, TOEFL, SAT, HSK, NHK ฯลฯ หรือวิชาอื่นๆ ที่ผู้เรียนต้องการ

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์แลนด์ () เป็นสถาบันกวดวิชาที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของกระทรวงไอซีที
  1.เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.ตึกวรรณสรณ์ BTS พญาไท 3.พาราไดซ์ พาร์ค 4.เซ็นทรัลเวสเกท(บางใหญ่) 5.เซ็นทรัลชลบุรี
โทรศัพท์ สมัครเรียนที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line:btsmrt1
Copyright 2010 @ www.tutor-land.com All Rights Reserved