สมัครเรียนที่ 082-672-1222 อื่นๆ Line:btsmrt

เพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอาจจะเปลี่ยนชีวิต และอนาคตของน้องๆ ได้ จึงขอเป็นผู้แนะนำ
ข่าวคราวในแวดวงการศึกษาให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนต่อ การสอบแข่งขัน วิธีการเรียนอย่าง
ได้ผล รวมถึงปัญหาทางด้านวิชาการต่างๆ น้องๆสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือสอบถามจาก
พี่ๆ ติวเตอร์ที่น้องๆ กำลังเรียนอยู่ หากถ้าน้องๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าติดต่อเราได้นะคะ
พี่ๆ จะตอบกลับไปเร็วที่สุดค่ะ


ข้อสอบ GRE
 GRE (Graduate Record Examination) และเป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป ที่ต้องสอบสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อ่านต่อ >>

 
TOEIC
 TOEIC เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถใกลเ้คียงกบั แบบทดสอบอ่ืนๆ เช่น TOEFL, SAT,  GMAT
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนชิโนรส
  รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (โครงการวิทย์-คณิต)
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนศึกษานารี
  รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องพิเศษ)
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 รับสมัครระดับชั้น ม.1 และ ม.4
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา2555
 รับสมัคร ระดับชั้น  ป.1
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
1. ประเภทพื้นที่บริการ  รับเฉพาะแขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 2. รับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 140 คน 3. รับนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 90 คน
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา2555
รับสมัคร ระดับชั้น อนุบาล1-3, ป.1-ป.5 ,ม.1
อ่านต่อ >>

 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ปีการศึกษา2555
เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1
อ่านต่อ >>

 


 < 1 2 3 4 >  Last ›

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์แลนด์ () เป็นสถาบันกวดวิชาที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของกระทรวงไอซีที
  1.เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.ตึกวรรณสรณ์ BTS พญาไท 3.พาราไดซ์ พาร์ค 4.เซ็นทรัลเวสเกท(บางใหญ่) 5.เซ็นทรัลชลบุรี
โทรศัพท์ สมัครเรียนที่ 082-672-1222 อื่นๆ Line:btsmrt
Copyright 2010 @ www.tutor-land.com All Rights Reserved