สมัครเรียนที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line:btsmrt1

หากท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
• ชอบการทำงานที่กำหนดเวลาเองได้
• เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง
• เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่ต้องการสอน
• มีความสามารถในการถ่ายทอด มีเทคนิคการสอนที่ดี และมีคุณธรรม ต้องการส่งผ่านความรู้
  ไปสู้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

อย่ารอช้าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
เพื่อร่วมกันขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ tutorland@hotmail.co.th หรือ 084-435-0751

 
   
คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ * นามสกุล * ชื่อเล่น *
First Name * Last Name *
วัน เดือน ปี เกิด *   เลขที่บัตรประชาชน *
แนบไฟล์รูปถ่าย
* โทรศัพท์บ้าน
1. * เครือข่าย
2.    เครือข่าย
เลขที่่ห้องพัก บ้านเลขที่ ชื่ออาคาร/คอนโดมิเนียม
หมู่ที่ ซอย ถนน
แขวง เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์แลนด์ () เป็นสถาบันกวดวิชาที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติของกระทรวงไอซีที
  1.เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.ตึกวรรณสรณ์ BTS พญาไท 3.พาราไดซ์ พาร์ค 4.เซ็นทรัลเวสเกท(บางใหญ่) 5.เซ็นทรัลชลบุรี
โทรศัพท์ สมัครเรียนที่ 083-816-6872 true, 082-672-1222 อื่นๆ Line:btsmrt1
Copyright 2010 @ www.tutor-land.com All Rights Reserved